25 Medi 2019
 

Cynllun Pensiwn Athrawon - Dyfarniad McCloud

Bydd rhai ohonoch wedi bod yn ystyried oblygiadau’r achos apêl yn ymwneud â phensiynau’r sector cyhoeddus sy’n cael ei adnabod fel achos McLoud.

Yn dilyn cyflwyno ‘diwygiadau’ pensiwn ym 2015 bu newidiadau i bensiwn sâl sector gan gynnwys pensiynau athrawon. Ym mis Rhagfyr 2018 bu i’r Llys Apêl ddyfarnu bod y ‘diogelu trosiannol’ oedd yn cael i gynnig i aelodau rhai cynlluniau i ddiffoddwyr tân a barnwyr yn wahaniaethu anghyfreithlon.

Mae’r Cynllun Pensiwn Athrawon wedi cynnig diweddariad o ran y dyfarniad ar ei gwefan ac mae’r wybodaeth ar gael yma:

https://www.teacherspensions.co.uk/news/public-news/2019/09/mccloud-case-be-reassured-about-your-pension.aspx