10 Ebrill 2020

Diweddariad (3) i athrawon llanw/cyflenwi

Dyma linc at lythyr i athrawon cyflenwi/llanw, gafodd ei gyhoeddi’r bore ‘ma, gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: 

https://llyw.cymru/coronafeirws-cymorth-ir-sector-cyflenwi

Cofiwch gysylltu os ydych am drafod eich sefyllfa gyda ni.