28 Ebrill 2020

Ymgynghoriadau ynghylch cymwysterau

Hoffwn dynnu’ch sylw at dri ymgynghoriad sydd ar agor ar hyn o bryd, am gyfnod byr, a allai fod yn berthnasol i chi – naill ai o safbwynt bod gennych ddysgwyr fyddai wedi sefyll cymwysterau dros yr haf, neu am ei fod yn effeithio ar eich trefniadau mynediad ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Ofqual: GCSE and A level grading proposals for 2020
Dyddiad cau: dydd Mercher, 29 Ebrill - FORY
https://www.gov.uk/government/news/ofqual-seeks-views-on-gcse-and-a-level-grading-proposals-for-2020

Mae’r ymgynghoriad hwn yn debyg iawn i un Cymwysterau Cymru isod, ac mae’n berthnasol i Gymru dim ond i’r graddau bod rhai dysgwyr yn sefyll cymwysterau nad ydynt yn rhai Cymru-yn-unig.

Ofqual: Awarding vocational and technical qualifications in summer 2020
Dyddiad cau: dydd Gwener, 8 Mai
https://www.gov.uk/government/news/ofqual-consultation-on-awarding-vocational-and-technical-qualifications-in-summer-2020

Ni fydd Cymwysterau Cymru yn cynnal ei ymgynghoriad ei hun yn y maes hwn am fod y mwyafrif helaeth o gymwysterau galwedigaethol yn rhai a rennir rhwng 3 neu 4 gwlad a bod angen sicrhau cysondeb yn y trefniadau. Mae datganiadau eisoes wedi’u gwneud ynghylch y mwyafrif o gymwysterau galwedigaethol Cymru-yn-unig.

Cymwysterau Cymru: trefniadau ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020
Dyddiad cau: dydd Mercher 13 Mai
https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cymerwch-ran/ymgynghoriadau-ac-arolygon/ymgynghoriad-trefniadau-ar-gyfer-cyfres-arholiadau-haf-2020/

Dyma’r ymgynghoriad pwysicaf ar gyfer cymwysterau cyffredinol Cymru-yn-unig.

Cofiwch gysylltu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau. Rydym mewn trafodaethau cyson gyda Chymwysterau Cymru, CBAC a Llywodraeth Cymru ynghylch y materion hyn.