1 Mai 2020

Calan Mai

Heddiw, roedd yr undebau llafur sy’n aelodau o’r TUC yn sefyllfa gyda’n gilydd ar ddydd Calan Mai – y diwrnod i gydnabod cyfraniad pobl sy’n gweithio.

Cafwyd neges yn y Daily Mirror i’r perwyl hwnnw: 

Mae’r argyfwng hwn yn dangos i ni cymaint yr ydym yn dibynnu ar weithwyr rheng flaen ein GIG, gofal, ysgolion, archfarchnadoedd, trafnidiaeth a gwasanaethau hanfodol eraill.

Nhw yw’r gorau ohonom. Ac rydym yn dweud diolch yn fawr.

Ond wrth i ni gymeradwyo a bloeddio, rhaid i’r wlad hon wneud mwy hefyd.

Mae pawb sydd wedi cadw’r wlad i redeg yn haeddu codiad cyflog. Mae’n bryd gwahardd cytundebau dim oriau a hunangyflogaeth ffug sy’n golygu bod gofalwyr, gweithwyr siop a gyrwyr dosbarthu yn ei chael hi’n anodd. Rhaid i bawb dderbyn tâl salwch teilwng.

Dyna sut y dylai’r llywodraeth ddiolch i deuluoedd sy’n gweithio.

A rhaid i weinidogion wneud addewid iddynt hefyd. Pan fydd yr argyfwng hwn ar ben, ni allwn ddychwelyd at fusnes fel arfer.

Rhaid i ni gael bargen newydd i bobl sy’n gweithio. Swyddi i bawb, cyflog teilwng, rhwyd ddiogelwch gref, telerau ac amodau teg.

Mae amserau anodd i ddod o hyd. A dyna pryd rydych chi angen eich undeb i’ch amddiffyn chi.

Felly, rydym yn dweud wrth bobl sy’n gweithio: ymunwch ag undeb heddiw. Dywedwch wrth eich plant a’ch wyrion, eich cydweithwyr a’ch cymdogion. Ewch i chwilio am “ymuno ag undeb”. 

Gyda balchder ac undod