09 Mehefin 2020

Pryder difrifol am y bwriad i ail-agor ysgolion

Mae UCAC wedi datgan ein pryder difrifol am y bwriad i ail-agor ysgolion ac wedi pwysleisio pryderon ein haelodau i’r Gweinidog Addysg yn y modd cryfaf posib.

Heddiw bu i ni gyfarfod gyda Llywodraeth Cymru am y tro cyntaf ers ei datganiad ac rydym wedi gosod yn glir ein pryderon a’n hanfodlonrwydd mewn gohebiaeth sydd ar gael yma:

LLYTHYR AT Y GWEINIDOG

Yn ogystal â’r llythyr ffurfiol rydym wedi rhannu rhestr gynhwysfawr o gwestiynau gyda chais am atebion buan. Mae’r ddogfen honno ar gael yma:

CWESTIYNAU

Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau all fwydo i’r drafodaeth gyda Llywodraeth Cymru a’r awdurdodau lleol er mwyn sicrhau lles ac iechyd staff a disgyblion ein hysgolion.

Gan obeithio eich bod yn ddiogel ac iach, cofiwch fod UCAC yma i chi ar gyfer pob ymholiad.