11 Mehefin 2020

Covid-19: Rhestr wirio dychwelyd i’r ysgol

Cyn bod unrhyw aelod yn dychwelyd i’r ysgol, mae UCAC o’r farn ei fod yn allweddol bod y Llywodraeth yn sicrhau fod pob un o’r pum egwyddor sylfaenol a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Addysg wedi eu diwallu:

RHESTR WIRIO DYCHWELYD I'R YSGOL