3 Tachwedd 2020

Cynnig arbennig i athrawon 

O’r 2 Tachwedd ymlaen, tan ar ôl Nadolig, bydd siopau Morrisons yn cynnig gostyngiad o 10%* i athrawon a staff ysgolion, colegau dosbarth chwech, colegau addysg bellach a meithrinfeydd.

Dim ond dangos eich llun adnabod ysgol/coleg wrth dalu sydd ei angen i hawlio’r gostyngiad.

Dywed David Potts, Prif Weithredwr Morrisons “Mae athrawon a staff ysgol yn wynebu llawer o heriau ac nid yw addysg ein plant erioed wedi bod mor bwysig. Dyma ffordd Morrisons o fynegi diolch iddynt am addysgu a chefnogi’n plant.”

Yn ogystal, bydd modd i’r gweithwyr hyn siopa yn ystod yr ‘awr neilltuol’, ynghyd â gweithwyr y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, rhwng 6 a 7 y bore, dydd Llun i ddydd Sadwrn, cyn bod y siopau’n agor i gwsmeriaid eraill.

*Nid oes modd defnyddio’r gostyngiad i  brynu alcohol, tybaco, meddyginiaeth na llaeth/fformiwla babanod; nid yw’r gostyngiad ar gael arlein. Ceir hyd i’r telerau llawn fan hyn: https://my.morrisons.com/teachers