Tystiolaeth ac Ymatebion UCAC

Datblygu’r Cwricwlwm Newydd (Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Cynulliad Cenedlaethol Cymru) [PDF]
Rhagfyr 2018

Statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru (Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Cynulliad Cenedlaethol Cymru) [PDF]
Medi 2018

Cefnogi a hybu’r Gymraeg: Ymchwiliad i’r cyd-destun deddfwriaethol, polisi ac ehangach (Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Cynulliad Cenedlaethol Cymru) [PDF]
Medi 2018

Bil Awtistiaeth (Cymru) (Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, Cynulliad Cenedlaethol Cymru) [PDF]
Medi 2018

Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 (Pwyllgor Cyllid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru)
Medi 2018

Draft STPCD Consultation and UCAC's Response to the Goverernment's Response to the STRB's Report
Awst 2018

UCAC's Response to the Goverernment's Response to the STRB's Report
Awst 2018

Adolygiad brys o Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Awst 2018

Budd y cyhoedd a Chymru ffyniannus/Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil: y camau nesaf (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Gorffennaf 2018

Trefniadau arolygu newydd ar gyfer gwasanaethau addysg llywodraeth leol (Estyn) [PDF]
Gorffennaf 2018

Creu S4C ar gyfer y Dyfodol (Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Cynulliad Cenedlaethol Cymru) [PDF]
Gorffennaf 2018

Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros ein pobl (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Mehefin 2018

Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach (Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Cynulliad Cenedlaethol Cymru) [PDF]
Mehefin 2018

Tocynnau bws rhatach i bobl iau yng Nghymru (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Rhagfyr 2017

Hydref 2017
 
Medi 2017
 
Gorffennaf 2017
 
Gorffennaf 2017
 
Gorffennaf 2017
 
Mehefin 2017
Mai 2017
Ebrill 2017
Mawrth 2017
Mawrth 2017
Chwefror 2017
Ionawr 2017
Ionawr 2017