Prif gyfrifoldebau’r Adran yw llunio papurau trafod a pholisiau sydd yn ymwneud â materion addysgol i’w hystyried gan y Cyngor Cenedlaethol. 
 
Aelodau’r Adran yw: 
  • Rebecca Williams, Swyddog Polisi (Ysgrifennydd yr Adran) Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. / 01970 639 950
  • Llywydd Cenedlaethol UCAC
  • Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol
  • Gwenno Wyn (Cadeirydd yr Adran a Chynrychiolydd y Cyngor Cenedlaethol)
  • Elen Davies
  • Meleri Beynon
  • Garmon Salisbury
  • Gwenno Wyn
  • Cei Pryderi
  • Daniel Davies