Prif gyfrifoldebau'r Adran yw trafod materion yn ymwneud â chydraddoldeb ym maes addysg.
 
Aelodau'r Adran yw:
  • Dilwyn Roberts-Young, Is-ysgrifennydd Cyffredinol a Swyddog Maes y Gogledd (Ysgrifennydd yr Adran) Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.  / 01970 639 950
  • Llywydd Cenedlaethol UCAC
  • Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol
  • Rebecca Williams, Swyddog Polisi
  • Siân Cadifor (Cynrychiolydd y Cyngor)
  • Sioned Llywelyn Roberts
  • Rhodri Arwel Evans
  • Lisa Lewis Jones
  • Heulwen Howells
  • Lowri Harris