Prif gyfrifoldebau’r Adran yw ymateb i ddogfennau ymgynghorol sydd yn ymwneud â chyflogau, pensiynau ac amodau gwaith athrawon a darlithwyr. Yr Adran hon sydd yn paratoi a chyflwyno tystiolaeth i’r Corff Adolygu Cyflogau Athrawon.
 
 
Aelodau’r Adran yw:
 • Gareth Morgan, Swyddog Maes y Canolbarth a'r De-orllewin (Ysgrifennydd yr Adran) Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.  / 01970 639 950
 • Llywydd Cenedlaethol 
 • Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol 
 • Rebecca Williams, Swyddog Polisi
 • Dilwyn Ellis Hughes (Cynrychiolydd y Cyngor)
 • Carwyn Williams
 • Donna George
 • Leah Slaymaker
 • Alan Thomas Williams
 • Dilwyn Ellis Hughes
 • Ceri Emanuel
 • Swyddogion Maes