Mae’r Pwyllgor yn cyfarfod ar ôl y Cynadleddau Sirol i drafod y cynigion a gyflwynwyd gerbron agenda’r Gynhadledd Flynyddol ac i argymell i’r Cyngor sut y gellir gweinyddu busnes y Gynhadledd.
 
Mae’r Pwyllgor hefyd yn cyfarfod cyn agor y Gynhadledd neu yn ystod y Gynhadledd i ystyried unrhyw gynigion brys a gyflwynir iddo. Aelodau’r Pwyllgor sydd yn gyfrifol am gadw amser a chyfrif pleidleisiau yn ystod y Gynhadledd.
 
Aelodau’r Pwyllgor yw:
  • Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol (Ysgrifennydd yr Adran) 
  • Llywydd Cenedlaethol (Cadeirydd y Pwyllgor)
  • Is-lywydd Cenedlaethol
  • Trysorydd Cenedlaethol
  • Rebecca Williams, Swyddog Polisi
  • 2016-19: Rosemary Thomas, Wil Parry, Bethan Davies
  • 2017-2020: Raymond Wheldon Roberts, Jayne Rees