Mae ymaelodi ag undeb yn bwysig er mwyn sicrhau bod help wrth law pe bai trafferthion yn codi. Gall arbed miloedd o bunnoedd i chi mewn costau cyfreithiol. Yn ogystal, trwy uno gydag eraill fel aelodau o undeb, gall athrawon a darlithwyr sicrhau’r tâl ac amodau gwaith gorau. 
 
Yn ogystal â chefnogaeth o safon gan Swyddogion Maes, cymorth cyfreithiol o'r radd flaenaf a gwasanaethau proffesiynol eraill, mae gan UCAC nifer o fuddiannau eraill i gynnig i'w haelodau. Cliciwch ar yr opsiynau isod i ddarganfod mwy.
 

 Vauxhall