Prif gyfrifoldebau'r Adran yw llunio papurau trafod a pholisïau i ystyriaeth y Cyngor a thrafod materion sydd yn berthnasol i ddarlithwyr yn y sector Addysg Uwch. 
 
Dosberthir cylchlythyr i aelodau UCAC sydd wedi eu cofnodi yn ddarlithwyr ar ôl pob cyfarfod o’r Adran.
 
Aelodau'r Adran yw:
  • Mererid Lewis Davies, Swyddog Maes y De-ddwyrain (Ysgrifennydd yr Adran) Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. / 01970 639 950
  • Llywydd Cenedlaethol
  • Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol
  • Rebecca Williams, Swyddog Polisi
  • Einir Young
  • Hywel Glyn  Lewis
  • Bleddyn Huws
  • Hywel Griffiths
  • Heddwen Davies