Manylion cyswllt

I wneud cais i fod yn aelod o UCAC, cwblhewch y ffurflen isod os gwelwch yn dda. Mae'n angenrheidiol i chi gwblhau pob blwch sydd wedi'i farcio â seren:-

(gwybodaeth wirfoddol)

Dewiswch eich categori aelodaeth

Tâl aelodaeth misol£
Llawn Amser£17.00
0.7-0.9£14.25
0.4-0.6£11.50
0.3 neu lai£9.50
Cyfaill£2.00
Newydd GymhwysoAm ddim
Dan HyfforddiantAm ddimYmaelodi

Os ydych yn ymaelodi ar gymhelliad aelod arall ar gyfer ymgyrch ‘O Nerth i Nerth', nodwch ei (h)enw yma.


Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni ac rydym wedi diweddaru ein Polisi Preifatrwydd i gyd-fynd â'r Rheoliadau newydd

Dewiswch gyfrinair a gwnewch gofnod ohono er mwyn diweddaru'ch manylion yn y dyfodol

*

*


PWYSIG: Rhaid cwblhau'r blwch dilysu ar y dudalen olaf er mwyn cwblhau'r broses ymaelodi.