Nodwch y cyfeiriad ebost sydd yn gysylltiedig â'ch cyfrif. Bydd cod dilysu yn cael ei anfon atoch. Pan fyddwch wedi derbyn y cod dilysu, bydd modd i chi ddewis cyfrinair newydd ar gyfer eich cyfrif.