DIWEDD TYMOR - GWYLIAU HAF

21 Gorffennaf 2023

Mae blwyddyn ysgol 2022-23 yn prysur ddirwyn i ben a’r gwyliau haf ar fin dechrau.  Pob dymuniad da i’n holl aelodau yn ystod yr wythnosau nesaf.  Fel arfer, bydd gan UCAC stondin yn yr Eisteddfod Genedlaethol.  Galwch draw i’n gweld yn Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd (5-12 Awst)!