EISTEDDFOD LLŶN AC EIFIONYDD

Awst 2023 

Beth am alw yn stondin UCAC ar faes yr Eisteddfod?  Cewch groeso cynnes yno a chyfle i sgwrsio a chael seibiant dros baned.  Mae cyfleusterau ar y stondin hefyd i chi wefru eich ffôn symudol. 

Brynhawn dydd Iau, bydd ein Hysgrifennydd Cyffredinol, Ioan Rhys Jones yn rhan o banel mewn digwyddiad a drefnir gan TUC Cymru.  Bydd y drafodaeth yn canolbwyntio ar sut y gall undebau a chyflogwyr yng Nghymru gydweithio gydag erail ar lefel strategol ac ymarferol i hyrwyddo hawliau'r Gymraeg yn y gweithle.  

Ewch draw i 'Cymdeithasau 2' am hanner awr wedi tri brynhawn Iau, 10 Awst 2023 i glywed y drafodaeth.   Am fwy o wybodaeth, dilynwch y ddolen:  Cydraddoldeb: Gwaith teg, hawliau’r Gymraeg yn y gweithle a’n cymunedau Cymraeg | TUC