CYN-DREFNYDD CYFFREDINOL UCAC

Medi 2023 

Trist oedd clywed am farwolaeth un o gyn-weithwyr UCAC, sef Gareth Miles a fu yn drefnydd cyffredinol yr undeb yn y saithdegau.   Wrth dalu teyrnged iddo, dywedodd Ioan Rhys Jones, Ysgrifennydd Cyffredinol presennol yr undeb: 

"Roedd Gareth Miles yn ymgyrchydd gwleidyddol ac ieithyddol, yn awdur ymysg y disglair ac yn sylwebydd praff ar y byd a'i bethau. Creodd argraff mewn sawl maes ac i ni yma yn Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru [UCAC] roedd yn drefnydd cenedlaethol eithriadol o effeithiol a'i adnabyddiaeth o Gymru gyfan yn allweddol wrth i'r Undeb gynyddu yn ei dylanwad yn nyddiau cynnar y drafodaeth genedlaethol ar ddatganoli addysg. Wedi ei ddyddiau gydag UCAC roedd yn parhau'n llais cadarn o fewn TUC Cymru. Rydym yn estyn ein cydymdeimlad dwysaf i'w deulu a'i gyfeillion."