24 Mehefin 2015

UCAC yn cyhoeddi adroddiad ar y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

Yn dilyn trydydd rownd y profion darllen a rhifedd cenedlaethol, a gynhaliwyd ym mis Mai eleni, holodd UCAC barn aelodau ynghylch gwahanol agweddau o’r profion. 
Mae adroddiad UCAC yn amlinellu’r prif themau a amlygwyd yn yr ymatebion hynny. Cyflwynwn yr adborth hwn er mwyn ceisio tynnu sylw at broblemau a cheisio gwella ar y drefn ar gyfer y dyfodol.
 
I lawrlwytho copi PDF o'r adroddiad, cliciwch yma.
 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.