28 Hydref 2019

Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) wedi anfon neges o gefnogaeth isod at undeb addysg yn Catalonia a hynny yn y Gatalaneg, Cymraeg a Saesneg.

Annwyl Frodyr a Chwiorydd,

Rwy’n ysgrifennu atoch yn rhinwedd fy swydd fel Ysgrifennydd Cyffredinol, Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC).

Mae UCAC yn undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid a darlithwyr dros Gymru gyfan – yr unig undeb llafur sydd ar gyfer Cymru yn benodol.

Mae’r ohebiaeth hwn mewn ymateb i’r cais gennych am undod o fewn Catalonia a thu hwnt i’r egwyddorion hynny sy’n arwain at alw am ryddhau carcharorion gwleidyddol Catalonia sy’n gaeth oherwydd anghyfiawnder.

Rydym yn condemnio’r bygythiad parhaus i bobol Catalonia ac yn cefnogi eich datganiad mai ‘ein dyletswydd bob amser yw hyrwyddo deialog, ysbryd beirniadol, parch at amrywiaeth, cyfranogiad dinasyddion mewn materion cyhoeddus, a datrys gwrthdaro yn ddemocrataidd’.

Rydym yn sefyll gyda chi fel Undeb sy’n credu’n gryf yn rôl a phŵer addysg i hyrwyddo’r egwyddorion a’r dyletswyddau uchod, ac i feithrin cenedlaethau o ddinasyddion egwyddorol, cydwybodol a chreadigol yn ein gwledydd.

Byddwn, wrth reswm, yn meddwl amdanoch ar adeg mor anodd.

Estimades germanes i estimats germans

Us escric des de la meva responsabilitat de secretari general del Sindicat Nacional de Professors de Gal·les (UCAC = Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru).

UCAC és un sindicat nacional gal·lès per a professors i professores d’escoles, col·legis, universitats i altres centres educatius. A més, és l'únic sindicat independent gal·lès, és a dir, sense ser una sucursal d’un sindicat britànic.

Aquesta carta respon a la vostra petició per a la unitat a Catalunya i més enllà per a l’adhesió als principis que haurien de conduir a l’alliberament dels presos polítics de Catalunya empresonats injustament.

Condemnem l’amenaça continuada a què s’enfronta el poble de Catalunya i donem suport a la seva declaració que “sempre és el nostre deure de promoure el diàleg, l’esperit crític, el respecte a la diversitat, la participació ciutadana en els assumptes públics i la resolució democràtica de conflictes”.

Estem amb vosaltres com a sindicat que creu fermament en el paper i el poder de l’educació en la promoció dels principis i deures anteriors, i per educar generacions de ciutadans i ciutadanes amb principis, conscients i creatius als nostres països.

Per descomptat, pensarem en vosaltres en un moment tan difícil.