Mae gan UCAC amrediad o gategorïau aelodaeth, yn dibynnu ar faint o oriau’r wythnos rydych chi’n eu gweithio. Mae modd i chi ymaelodi yma neu cysylltwch â’r swyddfa am ragor o fanylion.

Aelodaeth am ddim!

Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim ar gyfer:
• Athrawon a darlithwyr dan hyfforddiant yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol

BLWYDDYN AM DDIM a'r flwyddyn olynol yn hanner pris!

Mae’r tâl aelodaeth am ddim am flwyddyn ac hanner pris y flwyddyn olynol i:
Athrawon a darlithwyr yn ystod eu blwyddyn gyntaf o addysgu 
Athrawon sy’n dilyn y Cynllun Athrawon Graddedig sy’n hyfforddi yn y gweithle
 
Absenoldeb Mamolaeth/Mabwysiadu/Rhiant a Rennir – aelodaeth hanner pris!
 
Caiff athrawon sy’n talu eu tâl aelodaeth drwy ddebyd uniongyrchol, haneru eu taliadau misol yn ystod eu cyfnod o absenoldeb mamolaeth/mabwysiadu/rhiant a rennir - beth bynnag yw hyd yr absenoldeb hwnnw. Cofiwch hysbysu'r Brif Swyddfa os ydych ar fin cymryd absenoldeb o'r fath.
 
Categori aelodaeth Tâl misol
Llawn Amser

£17.00  (£204 y flwyddyn)

0.7-0.9

£14.25  (£171 y flwyddyn)

0.4-0.6

£11.50  (£138 y flwyddyn)

0.3 neu lai

£9.50   (£114 y flwyddyn)

Blwyddyn galendr gyntaf
Hyfforddi yn y gweithle
Darpar ddarlithwyr Prifysgol

AM DDIM y flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn yn HANNER PRIS

Dan hyfforddiant AM DDIM