Tîm Llywyddol UCAC:

Llywydd Cenedlaethol 2017-18: Phil Higginson
Is-lywydd Cenedlaethol: Roger Vaughan
Cyn-lywydd Cenedlaethol: Gwenno Wyn
 

Cyngor Cenedlaethol UCAC

 
 
Mae'r aelodau canlynol yn cynrychioli'r siroedd ar Gyngor Cenedlaethol UCAC.
 
Blaenau Gwent a Chaerffili 
i'w benodi
 
Bro Morgannwg
i'w benodi
 
Caerdydd
Alun Higham, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd 
 
Caerfyrddin
Elen Davies, Canolfan Gymraeg Cwm Gwendraeth 
Laurna Lewis-Davies, Ysgol Gynradd Penygroes
Glyn Brodrick
 
Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe
Gareth Morgan, Ysgol Gyfun Ystalyfera 
Noir Jones, Ysgol Gyfun Ystalyfera
Chris Shaw, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe
Rhun Llwyd, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe
 
Ceredigion
Julia James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi 
Phil Higginson
 
Conwy
Gwynn Griffith, Ysgol Gynradd Llanddoged, Llanrwst 
Eirlys Edwards, Ysgol Gynradd Cerrigydrudion
 
Dinbych
i'w benodi
 
Y Fflint
David Gregory, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Yr Wyddgrug 
 
Gwynedd
Dilwyn Ellis Hughes, Ysgol Glan y Môr, Pwllheli 
Roger Vaughan, Ysgol Uwchradd Eifionydd 
Noel Dyer, Ysgol Uwchradd Glan y Môr, Pwllheli 
Elfed ap Gomer, Ysgol Uwchradd Ardudwy 
Dafydd Rhys, Coleg Harlech (yn cynrychioli’r Adran Addysg Bellach)
 
Mynwy, Torfaen a Chasnewydd
Dewi Owen, Ysgol Gyfun Gwynllyw
 
Penfro
Aled Davies, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
Gwenno Wyn, Ysgol Gyfun y Preseli 
 
Pen-y-bont ar Ogwr
i'w benodi
 
Powys
Huw Richards, Ysgol Uwchradd Caereinion 
 
Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful
Siân Cadifor
Joy Glyn
Jayne Rees
 
Wrecsam
Ioan Rhys Jones, Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam 
 
Ynys Môn
Awel Glyn, Ysgol Uwchradd Bodedern