Hawlio ad-daliad treth incwm

Mae hawl gan athro neu ddarlithydd roi Tâl Aelodaeth ei Undeb yn erbyn ei dreth incwm a chael ad-daliad. Er enghraifft, ar gyfer 2021 gallai athro llawn amser hawlio 20% neu 40% o £204 yn ôl.
 
Onid ydych wedi bod yn hawlio’r ad-daliad hwn yn flynyddol, mae modd i chi hawlio yn ôl am bedair mlynedd. 
 
Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi pedair ffurflen P87, un ar gyfer pob blwyddyn. Cofiwch nodi eich rhif Yswiriant Cenedlaethol ar y ffurflen, a chyfeirnod treth eich cyflogwr (dylai hwn fod ar eich slip cyflog).
 
   Y flwyddyn dreth   Diwedd y flwyddyn dreth    Rhaid hawlio erbyn
      2017-18    5 Ebrill 2018    5 Ebrill 2022
      2018-19    5 Ebrill 2019    5 Ebrill 2023
      2019-20    5 Ebrill 2020    5 Ebrill 2024
      2020-21    5 Ebrill 2021    5 Ebrill 2025

 
 

Mae’r tabl isod yn nodi’r Tâl Aelodaeth ar gyfer y gwahanol gategorïau o aelodaeth ers 2015.

    Blwyddyn Tâl aelodaeth llawn Rhan-amser (0.7-0.9) Rhan-amser (0.4-0.6) Rhan-amser (0.3 neu lai) Blwyddyn galendr gyntaf
   2017 £204 £171 £138 £114 £0
   2018 £204 £171 £138 £114 £0
   2019 £204 £171 £138 £114 £0
   2020 £204 £171 £138 £114 £0
   2021 £204 £171 £138 £114 £0
 
Os am fwy o wybodaeth ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Cymraeg ym Mhorthmadog ar 0300 200 1900.