Mae gan UCAC bump o Ymddiriedolwyr sydd yn gofalu am asedau'r Undeb sef:
  • Mr John Emrys Jones, Llanbedr Pont Steffan
  • Mr Howard Mitchell, Llanrhystud
  • Mr Peter Cross, Llaneurgain 
  • Mr Wil Parry, Bangor
  • Mrs Gwennan Creunant, Aberystwyth
  • Mrs Bethan Davies, Penrhyncoch