Prif gyfrifoldebau’r Adran yw llunio papurau trafod a pholisiau i ystyriaeth y Cyngor Cenedlaethol a thrafod materion sydd yn berthnasol i benaethiaid, dirprwyon a phenaethiaid cynorthwyol yn eu gwaith beunyddiol. 
 
Aelodau’r Adran yw:  
  • Rebecca Williams, Swyddog Polisi (Ysgrifennydd yr Adran) Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. / 01970 639 950
  • Llywydd Cenedlaethol UCAC
  • Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol
  • Jeffrey Connick (Cadeirydd yr Adran)
  • Sion Mason-Evans
  • Rhian Dafydd
  • Haf Williams
  • Andrea Woods
  • Carys Amos