Mae’r Pwyllgor yn ymwneud â materion ariannol a chyfansoddiadol, gan gynnwys cyflogaeth ac amodau gwaith gweithwyr UCAC a gweinyddiaeth y brif swyddfa.
 
Aelodau’r Pwyllgor yw:
 • Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol (Ysgrifennydd yr Adran)                                           
 • Llywydd Cenedlaethol (Cadeirydd y Pwyllgor)
 • Phil Higginson
 • Roger Vaughan
 • Gwyn Griffith
 • Chris Shaw
 • Dilwyn Ellis Hughes

Trwy wahoddiad:

 • Trysorydd Cenedlaethol
 • Swyddog Polisi
 • Swyddogion Maes
 • Wil Parry, Ymddiriedolwr